Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Gabriela Galbierska - laureat konkursów

Gabriela Galbierska to uczennica klasy trzeciej technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu. Swoją przygodę z konkursami rozpoczęła w pierwszej klasie uczestnicząc w konkursie oratorskim pt.: "Ulubiona Książka Licealisty". Już wtedy dostrzegliśmy w niej potencjał, zdobyła nagrodę główną, pokonując uczniów z okolicznych placówek. Nie poprzestając na tym sukcesie, kilka miesięcy później, wzięła czynny udział w Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego pod hasłem: 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W międzyczasie została wydana edycja limitowana gry planszowej dotyczącej Powstania Wielkopolskiego, której Gabrysia była współautorem.

 

W zeszłym roku uzyskała tytułu Młodzieżowego Lidera Zdrowia, który upoważnia ją do promowania i szerzenia wiedzy z zakresu dopalaczy. Otrzymała dyplom z rąk dyrektora Instytutu Ochrony Roślin - Wizja Młodego Pokolenia. Jednym z ważniejszych dokumentów potwierdzających zaangażowanie w konkursy jest dyplom od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i podziękowanie z rąk Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej za uczczenie 80 rocznicy zbrodni katyńskiej podczas konkursu "Polskie Serce Pękło Katyń 1940".

Największym, jak dotąd, sukcesem jest zdobycie tytułu Finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku A - Innowacje Techniczne oraz zajęcie 2 miejsca, tym samym otrzymując tytuł Laureata Okręgowego w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Blok A - Innowacje Techniczne w kategorii "E" - pomysł ekologiczny.

Oprócz konkursów Gabrysia aktywnie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Pleszewskie Centrum Wolontariatu, otrzymując wyróżnienia i listy gratulacyjne za swoją działalność. Należy dodać, że podczas trwania pandemii koronawirusa, Gabrysia dołączyła do grupy Mistrzowie Dla Szpitali i charytatywnie tworzyła przyłbice dla instytucji potrzebujących wsparcia, szczególnie szpitali. 18 grudnia 2020r Gabrysia otrzymała wyróżnienie w konkursie organizowanym przez wodnych i medycznych ratowników zachęcającym do oddawania osocza przez ozdrowieńców.

Gratulujemy zaangażowania i życzymy dalszych sukcesów.