Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

ERASMUS+

ERASMUS+
Program ERASMUS+ szansą na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych kompetencji

Nasz szkoła bierze po raz kolejny udział w projekcie, który jest skierowany do uczniów i absolwentów szkół rolniczych w całej Polsce, realizowanym przez Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. W tym roku jest to projekt pod nazwą "Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”, który jest finansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, akcja kluczowa i Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - umowa nr 2021-1-PL01-KA122-000018892.

W tym roku 3 uczennice i 4 uczniów wyraziło wolę wyjazdu na 3-miesięczną praktykę zawodową w Niemczech, a jednym z warunków wyjazdu jest odbycie kwalifikacji językowej, którą przeprowadzają przedstawiciele Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej w Hanowerze.

Wszyscy nasi uczniowie pomyślnie przeszli tę kwalifikację i w końcu czerwca wyjadą na praktykę. Grupa z naszej szkoły stanowi połowę wszystkich praktykantów z Polski. Praktykantami z naszej szkoły są: Ewelina Jeżyk, Weronika Kasprzyk, Klaudia Kubiak, Michał Andrzejewski i Bartosz Zachman z technikum w zawodzie technik weterynarii oraz Wojciech Mazur i Miłosz Szymański z technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Podczas pobytu w Niemczech nasi uczniowie będą mogli w praktyce sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i posiadane umiejętności, a także poznać funkcjonowanie niemieckich gospodarstw rolnych i życie codzienne mieszkańców wsi oraz nawiązać wiele kontaktów. Niewątpliwą korzyścią będzie także możliwość doskonalenia znajomości języka niemieckiego zarówno ogólnego jak i specjalistycznego.

Zenon Rutkowski