Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Dzień się nazywał „pierwszy września”

Dzień się nazywał „pierwszy września”. Dzieci jako że wiosna była szły do szkoły…

Tym i innymi wierszami znanych poetów upamiętniliśmy w widowisku przygotowanym na inaugurację roku szkolnego 2023/2024 kolejną rocznicę wybuchu najkrwawszej w dziejach wojny.

Dwa miesiące beztroski minęły bardzo szybko przypomniała pani dyrektor szkoły Iwona Pera, która w roli gospodarza szkoły wystąpiła po raz pierwszy. Nadszedł czas pracy, mówiła, ale też czas zawiązywania nowych przyjaźni, tymi słowami powitała w progach szkoły pierwszoklasistów. Od całej społeczności szkolnej pani dyrektor odebrała kwiaty z rąk konferansjera, który składając gratulacje życzył, by nigdy nie ustał entuzjazm, z jakim codziennie przekracza próg szkoły, by pełnić swoje obowiązki.

Po części oficjalnej i artystycznej świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie odbywający praktyki zawodowe, natomiast brać z klas pierwszych poznała swoich wychowawców, z którymi udała się do swoich nowych klas.

Cóż wszystko, co dobre szybko mija, ale trzeba pamiętać, że za dziesięć miesięcy znów będą wakacje, a zawiązane przyjaźnie w roku szkolnym, będą owocować w kolejnych latach. Wszystkim nauczycielom i uczniom młodzi życzyli powodzenia, a ja dołączając się do życzeń, szczególne podziękowania kieruję do uczniów, którzy mimo trwających wakacji ostatnie dwa tygodnie sierpnia przyjeżdżali do szkoły, by ćwiczyć swoje role do inauguracji nowego roku szkolnego.

Anna Sobiejewska