Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Dzień Edukacj Narodowej - 14.10.2020 r.

Dziś po raz pierwszy w historii tej szkoły nie możemy spotkać się na uroczystym apelu z okazji tak ważnego święta – Dnia Edukacji Narodowej.

Dzisiejszy uroczysty dzień jest dobrą okazją do refleksji nad sobą, do zadania sobie kilku fundamentalnych pytań: Kim jestem? Co dla mnie jest ważne? Do czego dążę? Jakie miejsce w moim życiu zajmuje Szkoła?

 

W chaosie zdarzeń, w szumie informacji, wobec niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie występują we współczesnym świecie, muszą istnieć niewzruszone wartości, zasady i autorytety, by mógł przetrwać świat i człowiek. Patrzcie na Waszą Szkołę jako na miejsce otwierające Wam jasne perspektywy na przyszłość. Proszę Was, dbajcie o siebie! Podejmujcie codziennie właściwe decyzje i nie róbcie nic, co może Wam skomplikować  dalsze życie. Wierzę, że Nasza szkolna społeczność, której wszyscy jesteśmy członkami będą realizować nie tylko powierzone im zadania, ale też właściwie rozwiązywać swoje problemy, a w konsekwencji  rozwijać swoje talenty i twórcze pasje. Wierzę, że tę szkołę ukończą dobrze wychowani młodzi ludzie, zdolni do krytycznego, konstruktywnego myślenia oraz gotowi do działań nie tylko dla siebie, ale i dla innych ludzi.

Chcę, też żeby to szkoła była istotnym etapem tego trudnego, ale jakże pięknego okresu kształtowania Waszego człowieczeństwa. Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej Święto Polskiej Oświaty - bardzo ważne Święto. Ciekawa jestem ile razy zastanowiliśmy się w życiu co to jest szkoła po co ona w ogóle jest,  do czego nam jest potrzebna. Czy zastanowiliśmy się jaką rolę pełni w niej nauczyciel.

Nauczyciel  to osoba, która jest nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale także jest sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomocną także dla Waszych Rodziców.

Jak mało kto potrafi sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, zwiększającej się ilości obowiązków, rosnącym potrzebom szkoły i uczniów.  Jest osobą stale dokształcającą się, powiększającą zasób swej wiedzy szukającą rozwiązań. A przy tym wszystkim to człowiek z własnymi osobistymi problemami.

Drodzy Nauczyciele! Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów.

Dziękuję za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów.
Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw.

Dziękuję Wam i pracownikom administracji i obsługi za to, że zawsze, w każdej dobrej i złej chwili mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie. Mam głęboką nadzieję, że czujecie na co dzień, nie tylko dziś, że Wy możecie liczyć na podobną pomoc i wsparcie z mojej strony.

Tradycją stało się, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są nauczycielom nagrody.
W naszej Szkole za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej otrzymali:

  • Pani Marlena Kolanowska
  • Pani Iwona Kuberka
  • Pan Robert Michalak
  • Pani Agnieszka Osuch
  • Pani Ilona Osuch
  • Pani Iwona Pera
  • Pan Łukasz Razik
  • Pani Anna Sobiejewska
  • Pani Alicja Wojcieszak

Wszystkim odznaczonym w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie gratuluję.