Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Dziękujemy!!!

Dziękujemy wszystkim naszym szkolnym honorowym krwiodawcom, którzy zaledwie dwa tygodnie przed decyzją o wdrożeniu zdalnego nauczania ze względu na zagrożenie zarażeniem koronawirusem oddali swoją krew potrzebującym w całej Polsce. Akcję w naszej szkole po raz kolejny przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. 37 uczniów oraz absolwentów naszej szkoły swoją odważną decyzją niesienia pomocy zasiliło banki krwi. Wierzymy, że w ten sposób przyczyniliśmy się choć w drobnym wymiarze do obecnej trudnej walki z koronawirusem.

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. 37 uczniów oraz absolwentów naszej szkoły swoją odważną decyzją niesienia pomocy zasiliło banki krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. 37 uczniów oraz absolwentów naszej szkoły swoją odważną decyzją niesienia pomocy zasiliło banki krwi

Za oddanie cząstki siebie DZIĘKUJEMY!!!