Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Dobrze, że jesteśmy razem

Od 20 lat Polska jest częścią wspólnoty europejskiej. Dokładnie 1 maja 2004 r. wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, co było przełomowym momentem w naszej historii.

Polska przeszła długą drogę, aby być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Nie ma wątpliwości, że bilans obecności Polski w Unii Europejskiej jest dodatni.

dobrze ze jestesmy razem - W latach 1993-2003 średni roczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynosił 4 mld euro