Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Centralna inauguracja roku szkolnego 2022/2023

W  dniu 05.09.2022 przedstawiciele społeczności szkolnej uczestniczyli w centralnej inauguracji roku szkolnego szkół rolniczych prowadzonych przez  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tegoroczna inauguracja odbyła się w Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie.

ZSCKR w Marszewie podczas tej uroczystości reprezentowali uczniowie O. Antczak, J. Glapa, J. Olejniczak, P. Uciechowski,  pani dyrektor G. Borkowska oraz nauczyciel Ł. Razik.

ZSCKR w Marszewie podczas tej uroczystości reprezentowali uczniowie O. Antczak, J. Glapa, J. Olejniczak, P. Uciechowski,  pani dyrektor G. Borkowska oraz nauczyciel Ł. Razik

ZSCKR w Marszewie podczas tej uroczystości reprezentowali uczniowie O. Antczak, J. Glapa, J. Olejniczak, P. Uciechowski,  pani dyrektor G. Borkowska oraz nauczyciel Ł. Razik

ZSCKR w Marszewie podczas tej uroczystości reprezentowali uczniowie O. Antczak, J. Glapa, J. Olejniczak, P. Uciechowski,  pani dyrektor G. Borkowska oraz nauczyciel Ł. Razik