Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

84 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

84 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 01.09.2023 poczet sztandarowy ZS CKR w Marszewie, w składzie O. Antczak, J. Glapa, J. Olejniczak,  uczestniczył w obchodach 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej, które zostały zorganizowane przez władze samorządowe Pleszewa. W uroczystości uczestniczyli również Pani dyr. I. Pera oraz n-ciel Ł. Razik