Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

80 rocznica Bitwy o Monte Cassino

150-osobowa reprezentacja Chorągwi Wielkopolskiej ZHP uczestniczyła w uroczystościach z okazji 80. rocznicy Bitwy o Monte Cassino.

Wśród czterech harcerek ze Związku Drużyny ZHP w Pleszewie im. Antoniego Rymarczyka była uczennica naszej szkoły – druhna Kornelia Tanaś. Pełniła służbę czynnie i wzorowo przy grobach poległych na Polskim Cmentarzu Wojskowym na Monte Cassino.

Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły i patriotyczną postawę.

 Fotografia: Adam Kędziora, Michał Narojczyk