Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

250 rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej

13 października 2023 r. społeczność naszej szkoły upamiętniła 250 rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej.  Podczas zorganizowanej z tej okazji uroczystości przypomnieliśmy sobie o znaczeniu tego nowoczesnego, jak na XVIII wiek, organu władzy oświatowej i  jego wielkiego reformatorskiego dzieła dla rozwoju systemu edukacji w Polsce.

Odświętny charakter tej chwili podkreśliły przemówienia wygłoszone przez panią dyrektor Iwonę Pera, przewodniczącą prezydium rady rodziców – panią Izabelę Błajek oraz przedstawiciela samorządu uczniowskiego  - Pawła Kina. Popłynęły z nich słowa wdzięczności i życzenia dalszych sukcesów zawodowych skierowane do nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły.

Wręczenie Nagród Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie za „szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz promowanie wśród uczniów pięknych postaw i wartości” zakończyło część oficjalną spotkania. 

Była też mniej oficjalna część artystyczna, podczas której nauczyciele, z nutką humoru i właściwą im swadą, opisali typy uczniów „zaobserwowane” w naszej szkole. Występ pedagogów spotkał się z życzliwym przyjęciem publiczności i został doceniony głośnymi brawami.