Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

125 – lecie szkoły w Komorowie

„Szkoła to nie jest tylko budynek czy instytucja oświatowa. To przede wszystkim wspólnota osób, które tutaj pracują, uczą się, ale też tych, którzy ją tworzyli i opuścili jej mury, by zrobić miejsce dla młodszych kolegów” – mówiła Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser–Duda, która była gościem uroczystych obchodów 125–lecia istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk. dypl. Ludwika Bociańskiego w Komorowie.

W uroczystości upamiętniającej tę wspaniałą rocznicę wzięła  również udział delegacja ZSCKR w Marszewie. Okazją do wspólnego świętowania był fakt, iż zarówno szkoła w Komorowie jak i technikum  w Marszewie łączy postać płk. dypl. Ł. Bociańskiego, który  jest patronem tych dwóch placówek oświatowych w naszym kraju.

Podczas uroczystości była również okazja do wymiany doświadczeń z przedstawicielami ZSCKR  w Starym Lubiejewie, szkoły prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy również uczestniczyli w tych obchodach wraz z wicedyrektorem mgr inż. A. Sakowiczem.

W skład delegacji reprezentującej ZS CKR w Marszewie wchodzili uczniowie O. Antczak, O. Taczała. Z. Sobańska, P. Uciechowski, J. Olejniczak a także  wicedyrektor E. Jagielska i nauczyciel historii Ł. Razik.