Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Rolnictwo ekologiczne

W dniu 1.10.2021. uczniowie naszej szkoły, w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięli udział w „Teście wiedzy o rolnictwie ekologicznym” organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Marszewie reprezentowanym przez Panią Danutę Matusiak. Uczniowie rozwiązywali test w formie zdalnej składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Dwóch uczniów uzyskało taką samą liczbę punktów – Adam Filipowicz i Patryk Grabarek. Po dogrywce wyłoniono zwycięzcę etapu szkolnego. Adam Filipowicz  będzie reprezentował naszą szkołę w etapie krajowym wiedzy o rolnictwie ekologicznym.

Gratulujemy i życzymy powodzenia !

Krzysztof Styś