Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Powstanie Wielkopolskie

Grudzień to miesiąc wyjątkowy. Magia świąt sprawia, że Polacy czują potrzebę jedności i bliskości z drugim człowiekiem. W historii naszej Ojczyzny – grudzień to czas na który przypada wiele ważnych wydarzeń historycznych mających miejsce w XX wieku. Warto wiec przypomnieć walkę o wolność jaką było Powstanie Wielkopolskie aby mieć świadomość własnej przeszłości i odczuwać dumę z bycia Polakiem.

 

Powstanie Wielkopolskie

Iskrą która rozpaliła uczucia patriotyczne Polaków mieszkających na terenie Wielkopolski, nadal formalnie pozostającej w granicach państwa niemieckiego, był przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego w dniu 26 grudnia 1918 r.

Powstanie WielkopolskiePowstanie WielkopolskiePowstanie WielkopolskiePowstanie Wielkopolskie

27 grudnia 1918 – 102 lata temu - wybuchło Powstanie Wielkopolskie zakończone po 52 dniach walk – 16 lutego 1919 r. W tym okresie 100 – tysięczna Armia Wielkopolska, składająca się z ochotników, zwyciężyła wojska niemieckie, realizując założone wcześniej cele. Polakom udało się wyzwolić znaczną część regionu z rąk niemieckich co miało wpływ na późniejsze decyzje podjęte podczas konferencji pokojowej w Paryżu i podpisanego w czerwcu 1919 traktatu wersalskiego dotyczącego polskich granic. To dzięki zwycięskiemu Polaków odniesionemu w Powstaniu Wielkopolskim obszar dużej części Wielkopolski został przyłączony do odradzającego się państwa polskiego.

Dała przykład Wielkopolska jak zwyciężać mamy.

powstanie wlkp l bocinski

Wspominając powstańców należy również pamiętać o wkładzie Pleszewian, którzy pod dowództwem ppor. Ludwika Bociańskiego dzielnie walczyli przez cały okres Powstania Wielkopolskiego wsławiając się w bohaterskich walkach na froncie południowym Powstania.